Klanteninformatie

De betaling van uw poetshulp gebeurt aan de hand van dienstencheques. Per begonnen uur wordt één dienstencheque aangerekend.
Deze betaling kan aan de hand van papieren dienstencheques of elektronische dienstencheques.


De papieren dienstencheques:
Per begonnen uur wordt door u één ingevulde dienstencheque overhandigd aan onze werknemer. OPGELET: Sodexo legt heel strikte voorwaarden op voor het invullen van deze dienstencheques. Hieronder vindt u de volledige uitleg!




Hoe invullen?
 1. Zoals vermeld in bovenstaande afbeelding vult u bij afgifte van de dienstencheque aan uw werknemer volgende gegevens in:
  • Datum van prestatie
  • Handtekening
  • Aankruisen van de activiteit
 2. Het invullen van de dienstencheques MOET in het DONKERBLAUW of ZWART gebeuren. (BALPEN => geen stift)
 3. ALLES MOET BINNEN de voorziene RUIMTES

Wat mag niet?

 1. Andere kleuren dan donkerblauw of zwart
 2. GEEN GEBRUIK van correctors
 3. GEEN OVERSCHRIJVING OF AANPASSINGEN (bij het maken van een eventuele fout, contacteer dan uw onderneming)

U kan al deze informatie betreffende de strikte voorwaarden rond het invullen van de dienstencheques ook terugvinden op www.dienstencheques-vlaanderen.be!!

OPGELET: NIET CORRECT INGEVULDE DIENSTENCHEQUES worden u teruggestuurd om deze om te ruilen bij Sodexo. Het omruildocument kan u hier terugvinden of kan u vragen bij uw erkende onderneming.

De elektronische dienstencheques:
Na de prestatie belt uw poetshulp de uren door naar het GRATIS nummer 0800/355.30 of betalend 02/547.54.97 of via gratis APP. Het ingeven van de prestaties gebeurt via een interactieve spraakdienst. Deze prestaties komen terecht op uw persoonlijke internetportefeuille, waarna u deze kan goedkeuren/betwisten of kan aanpassen.

Uw verlofaanvraag:

 • Uw aanvraag tot verlof moet ALTIJD schriftelijk worden doorgegeven. Dit kan via de daarvoor voorziene documenten of per mail.
 • Uw aanvraag moet minimum 5 werkdagen op voorhand met uitzondering van afwezigheden tijdens de vakantieperiode juni – juli – augustus, vragen wij dit door te geven vóór 31 mei van ditzelfde jaar.