Hoe gaan wij te werk?

Betreft het een wekelijks en/of periodiek onderhoud van het gebouw?

Als u op zoek bent naar een betaalbare en betrouwbare oplossing voor uw schoonmaakopdracht en u wenst gebruik te maken van onze diensten voor een wekelijks en /of periodiek onderhoud van een gebouw , dan is dit de volgende stap:

U contacteert onze diensten, waarbij een afspraak met de verantwoordelijke van de onderneming wordt vastgelegd. Op deze afspraak maken wij graag tijd om samen met u het gebouw te doorlopen, zodoende u samen met ons het werk kan bepalen. Door deze werkwijze te hanteren kunnen wij bijdragen tot een dienstverlening op  uw maat en dit naar uw wensen en eisen. Wij maken van alles nota en doen de nodige opmetigen zodoende wij ook voor u een offerte op maat kunnen aanbieden.

Na uw goedkeuring van de door ons opgestelde offerte, nemen wij contact met u op om de concrete afspraken (zoals tijdstip, aantal uren, periodiciteit, …) vast te leggen en om eventuele, nog resterende, vragen te beantwoorden. Daarnaast zal er u ook een jaarlijks contract worden aangeboden waarin al deze afspraken en bijzonderheden worden vermeld.

Betreft het een eenmalige opdracht?

Ook een éénmalige opdracht/grondige schoonmaak gaan wij niet uit de weg. Hiervoor neemt u eveneens contact op met onze diensten. Hier kunt u eveneens kiezen om voorafgaand een afspraak te plannen met de verantwoordelijke om het takenpakket volledig vast te leggen. U kunt ons tevens uw gedetailleerde  opdracht doormailen naar info@procleaning.be zodoende wij u nog een snellere dienstverlening kunnen aanbieden. 

Onze kwaliteit en sterkte?

Een kwalitatieve aflevering van de gevraagde werken, is voor ons van enorm goot belang. Want uw tevredenheid is voor ons de beste publiciteit! De grote troeven om deze kwalitatieve dienstverlening waar te maken zijn ondermeer: een correcte en goede begeleiding van begin tot eind, het werken met de juiste middelen, de jarenlange ervaring van de zaakvoerder binnen de schoonmaaksector,… 

Daarnaast: bij de opstart van een nieuwe regio, een nieuwe klant, bij verlof of ziekte van een werknemer, … neemt zaakvoerder Koen Vindevogel deel aan de schoonmaakopdrachten. Dit zodoende er van bij het begin een goede begeleiding is en bovendien biedt dit ook een extra mogelijkheid tot controle van de geleverde werken bij ziekte of vakantie van de werknemer. Zo staat de verantwoordelijke dichter bij zowel de klant als bij de werknemer, wat bijdraagt tot een grotere kans op tevredenheid en kwaliteit!